Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

prelude
4339 4dc0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
prelude
prelude
prelude
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
prelude
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viakatalama katalama
prelude
2954 4cea 500
Reposted frompruderia pruderia viagoby goby
prelude
8768 a991 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagoby goby
prelude
Jeśli coś chrzanisz, próbujesz następny raz i tak w kółko. Masz całe życie na to, żeby ci się udało.
— „Dziewczyna z lilią”, reż. Michel Gondry
Reposted fromkyte kyte viagoby goby
prelude
0788 833d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagoby goby
prelude
6085 ba3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamahoniova mahoniova
prelude
7167 9b83
Reposted fromrol rol viamahoniova mahoniova
prelude
1013 890f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamahoniova mahoniova

May 14 2015

8336 3a7b 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabajaderra bajaderra
prelude
Minęło wiele miesięcy,  ale mnie nic nie minęło. 
— Edward Stachura
Reposted fromunr-eal unr-eal viabajaderra bajaderra
prelude
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson - "Droga królów"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
prelude
6169 401f 500
Reposted fromkanusia kanusia viafoodforsoul foodforsoul
prelude
4751 b6c2 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viafoodforsoul foodforsoul
prelude
prelude
4175 d937 500
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl