Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

prelude

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.
Reposted fromempathetic empathetic viamiodowolipowa miodowolipowa
prelude
4846 6909
Magda Dunaj
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
prelude
prelude
prelude
Nie każda noc przynosi ulgę powiekom.
— O.S.T.R.
prelude
2096 78bb 500
Reposted fromcieniu cieniu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
prelude
Cieszę się, że Cię mam..
— P.
Reposted fromkatalama katalama
prelude
8229 f1c4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagoby goby
prelude
Czas ucieka. Czas na nikogo nie czeka. Czas leczy rany. Wszyscy chcielibyśmy mieć więcej czasu. Czas wstać, dorosnąć. Czas zapomnieć.
— Meredith Grey "Grey's Anatomy"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viagoby goby
prelude
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakatalama katalama
prelude
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viakatalama katalama
prelude
prelude
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNataly Nataly
prelude
Tęsknię za nim tak bardzo, że aż boli.
— Suzanne Collins – Kosogłos
Reposted frombeatkazz beatkazz viaNataly Nataly
prelude
8126 fb37
Reposted fromlaelaa laelaa viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
prelude
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
prelude
Są minuty w których przeżywamy więcej niż przez cale lata.
prelude
8328 98d3 500
Łódź, Piotrkowska
Reposted fromfind-balance find-balance viafoodforsoul foodforsoul
prelude
2968 e19e 500
Reposted fromfoods foods viafourstrings fourstrings
prelude
3871 edcd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...